MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA MIKS ME SEDA KOGUME?

1. ISIKUANDMETE KAITSE

isikuandmed on andmed, mida kogutakse teenuse osutamise, et tuvastada isik, kontakt isik, teenuse osutamise või lahendamise küsimus.
Me ei töötle delikaatseid isikuandmeid, nagu on määratletud Määruses sätestatud EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSE (EL) 2016/679 (Isikuandmete Kaitse üldmäärus, GDPR või EL Määruse 2016/679).

Me kohustume kaitsma oma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Meie tegevus Internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide ja Vabariigi seadustest, Eesti, sealhulgas MÄÄRUSE (EL) 2016/679 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU. Me rakendame kogutud isikuandmete kaitseks kõiki ettevaatusabinõusid (sealhulgas halduslikke, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid). Juurdepääs andmete redigeerimisele ja töötlemisele on piiratud volitatud isikutega.

2. MILLISEID ANDMEID KOGUTAKSE

Veebisaitide külastamisel saavad külastajad mittenoteeritud tehnilisi andmeid.

Teeninduskeskkond kogub ka isikuandmeid teenuste osutamiseks ja üksikisikute tuvastamiseks.

Kirjeldused on piiratud Interneti-aadress (IP-aadress), arvuti või arvutivõrgu kaudu kasutada, arvuti, brauseri ja operatsioonisüsteemi tarkvara versiooni, on aeg külastada (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadressid ei ole seotud isikuandmeid, välja arvatud teenuse keskkonnas, kui see on täiendav turvameede.

Andmeid kogutakse veebisaitide külastuste ja külastuste kohta, et parandada veebilehti ja teeninduskeskkonda ning muuta see külastajatele mugavamaks.

Teenuse keskkondades (sealhulgas ajajärku) isikuandmeid kogutakse täitmiseks lepinguid ja andmeid huvitavaid teemasid isiku (sealhulgas sisu ostukorv, eelistusi, hoiakuid, käitumist jne.), et parandada nii palju kui võimalik, edastamine oodatava teavet ja seega parandada kliendi kogemus tarbimine teenuste ja otseturunduse.

Nii palju kui on füüsilise isiku andmed on kogutud, kui vaja, isikukood identifitseerimiseks unikaalsus, side nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni, linna ja riigi asukoht.

Protsessi juriidilise isiku andmed, me koguda registrikood, KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLASE number, nimi, riik, aadressi, võtke ühendust e-kirju ja arveid, nimed, kontaktisik ettevõtte esindamine, nende e-posti aadressid ja kontaktandmed telefoni numbrid.

Nõusolek seotud teenuse ja teenuse osutamiseks vajalike isikuandmete kogumiseks antakse teenuse tellimisel abonendi poolt teenuse tellimise ajal. Teenuse tellimisel loetletakse nõusolek asjakohase ajatempliga.

3. KUI KAUA ANDMEID SÄILITATAKSE?

Piiranguteta veebisaitidelt ja teeninduskeskkondadelt kogutud tehnilisi andmeid säilitatakse määramata aja jooksul.

Isikuandmeid, mis on seotud isikuandmete päringud ja / või tehingute säilitatakse kuni 7 aastat alates viimase suhtlemist teenuse osutaja vastavalt kohustus vastavalt Raamatupidamise Seaduse toimingute tõendamiseks. Vastastikune mõju hõlmab muu hulgas vastamist otseturustusele, klõpsates vaatel või lingil.

4. KES SAAB KOGUTUD ANDMEID KOGUDA?

Isikuandmeid koguda ja töödelda ilma isiku nõusolekul võib edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on otsene õigus (näiteks kohus või kohtueelne prokurör) ja põhjendatud vajadus.

Isikuandmete kliendi poolt sisestatud kontekstis Teenus on konfidentsiaalne ja õigus töödelda, avaldab või edastab sellised andmed kuulub üksnes selleks, et andmete omanik (tellija).

5. MILLISED ON ISIKU KOGUTUD ANDMED?

Õigus pääseda ligi, parandada, lõpetada oma töötlemine

Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata, kui ei ole saadud asjakohast kinnitust (osalemine koolitustel / seminaridel / konverentsidel).

Kõigil isikutel on õigus tutvuda oma isikuandmetega teenuse keskkonnas.

Kui paranemine on võimalik, sõltuvalt teenusest ja teeninduskeskkonnast, saab seda teha kohe.

Kui isikuandmed ei ole muudetav, kättesaadav, avaldada veebilehel või teenuse keskkonnas, me peaks esitama taotluse saamise või parandatakse andmeid viisil, mis võimaldab meid identifitseerida. Kui andmed on kättesaadavad, antakse need välja või parandatakse seitsme tööpäeva jooksul.

Kui soovite loobuda otseturustuse pakkumised kõik või mõned teemad, võite teha seda kohe läbi link jalus mis tahes turundus sõnum saata. Muudatus jõustub kohe.

Kui ei ole (enam) seaduslik alus töötlemise, avalikustamise või isikuandmetele juurdepääsu, lõpetamise või kehtetuks tunnistamise kohta andmete, teabe avalikustamise või lõpetamist juurdepääsu andmetele, võib olla vajalik. Selleks tuleks esitada taotlus isiku tuvastamiseks.

6. TAOTLUST EI VÕETA VASTU, KUI:

– see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
– see võib takistada teenuse osutamist või teenuse osutamist,
– see võib takistada õiguskaitseasutuste tööd;,
– see ei ole tehniliselt vajalik ja / või võimalik.
– taotleja isik ei ole andmetega õiguslikult seotud.
– – taotleja isikut ei ole võimalik kindlaks teha.

7. OUTLET:

Kõik Outlet-osas olevad tooted on osaliselt garanteeritud ja neid ei saa tagastada.

8. PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED

Veebilehti ja / või teeninduskeskkonda kasutades olete käesolevad Tingimused läbi lugenud ja nendega nõustunud. Me jätame endale õiguse muuta Üldtingimusi privaatsuspoliitika vajaduse korral, teavitades kõiki seotud osapooli.

9. KÜPSISTE KASUTAMINE JA PRIVAATSUSPOLIITIKA

See küpsiste kasutamise ja privaatsuseeskirjade teade sisaldab kasulikku teavet selle kohta, kuidas ja mis eesmärgil Fonolukk OÜ isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab.

Privaatsuspoliitika põhineb isikuandmete kaitse üldmäärusel (GDPR). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidu õigusaktidele.

Privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Fonolukk OÜ (edaspidi nullist) veebisaidil https://fonolukk.ee (edaspidi veebisait).

Kui tunnete mingil põhjusel, et Zero on teile liiga teinud, andke sellest kohe teada aadressil   info@fonolukk.ee   ja anname endast parima olukorra parandamiseks.